Știri și evenimente

24-08-2023 | Anunțuri

ANUNT...

COMUNA PÂRGĂREȘTI, titular al proiectului ”Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Pârgărești, județul Bacău”     anuntă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluare adecvată.

       Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacău,din  str. Oituz, nr.23, Cod 600266,  in zilele de luni pana joi între orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la următoarea adresă de internet www.apmbc.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

22-06-2023 | Anunțuri

Anunț...

COMUNA PÂRGĂREȘTI anuntă publicul interesat asupra solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Pârgărești, județul Bacău” propus a se realiza in comuna Pârgărești, satele Pârâu Boghii, Pârgărești, Satu Nou și Nicorești, județul Bacău. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacău,din str. Oituz, nr.23, și la Primăria Pârgărești din satul/comuna Pârgărești, jud. Bacău în zilele de luni până joi între orele 8-16 si vineri intre orele 8-14.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr.23.

23-05-2023 | Anunțuri

ANUNT COLECTIV...

Pentru comunicarea prin publicitate In temeiul art. 47 alin (5) si alin (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili.

27-03-2023 | Anunțuri

Dezbatere publica Proiect de Hotarare privind indexarea impozitelor si...

In temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Pargaresti, reprezentata de PRIMAR, Gheorghita Marius Gabriel, cu sediul in sat. Pargaresti, str. Marului, nr. 50, com. Pargaresti, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice pentru Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2024.

25-03-2023 | Anunțuri

INFORMARE asupra modului de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Co...

Codul administrativ stabileşte cadrul general de adoptare a actelor administrative ale Consiliului Local, dreptul şi capacitatea acestuia de a soluţiona și de a gestiona, în numele şi în intersul colectivităţi locale pe care o reprezintă, treburile publice. Respectând principiul autonomiei locale, autoritatea deliberativă gestionează resursele ce aparţin comunei şi are iniţiative în toate domeniile de interes local.

10-03-2023 | Consultare publică

Dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind actualizarea Statu...

In temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Pârgărești, reprezentată de PRIMAR, Gheorghiță Marius Gabriel, cu sediul în sat. Pârgărești, str. Mărului, nr. 50, comuna Pârgărești, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru Proiectul de hotărâre privind actualizarea Statutului Comunei Pârgărești, județul Bacău.

Ești comerciant de băuturi în ambalaje în scopul SGR? Informațiil...
15-02-2023 | Anunțuri

Ești comerciant de băuturi în ambalaje în scopul SGR? Informațiil...

Toți comercianții din România care comercializează produse din categoriile: apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin sau băuturi spirtoase, în ambalaje de unică folosință din plastic, sticlă sau metal, cu volume între 0,1 litri și 3 litri inclusiv, au o serie de obligații legale în raport cu Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), care va deveni funcțional în România începând cu 30 noiembrie 2023.

Aceste responsabilități sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern Nr. 1074/2021 și includ, printre altele, obligația comercianților de a organiza puncte de returnare a acestor ambalaje.

07-02-2023 | Consultare publică

Dezbatere publica Proiectul de hotărâre privind implementarea instru...

In temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Pargaresti, reprezentata de PRIMAR, Gheorghita Marius Gabriel, cu sediul in sat. Pargaresti, str. Marului, nr. 50, comuna Pargaresti, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice pentru Proiectul de hotărâre privind implementarea instrumentului  economic „PLĂTEŞTE PENTRU CÂT ARUNCI“ bazat  pe modificarea frecvenţei de colectare și stabilirea taxelor de salubrizare TAXĂ  REDUSĂ  STANDARD  şi  TAXĂ   MAJORATĂ  pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare pentru anul 2023. 

07-02-2023 | Consultare publică

Dezbatere publica Proiectul de hotărâre privind implementarea instru...

In temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Pargaresti, reprezentata de PRIMAR, Gheorghita Marius Gabriel, cu sediul in sat. Pargaresti, str. Marului, nr. 50, comuna Pargaresti, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice pentru Proiectul de hotărâre privind implementarea instrumentului  economic „PLĂTEŞTE PENTRU CÂT ARUNCI“ bazat  pe modificarea frecvenţei de colectare și stabilirea taxelor de salubrizare TAXĂ  REDUSĂ  STANDARD  şi  TAXĂ   MAJORATĂ  pentru utilizatorii noncasnici ai serviciului de salubrizare pentru anul 2023. 

07-02-2023 | Consultare publică

Dezbatere publica Proiectul de hotărâre privind indexarea in anul 20...

In temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Pargaresti, reprezentata de PRIMAR, Gheorghita Marius Gabriel, cu sediul in sat. Pargaresti, str. Marului, nr. 50, comuna Pargaresti, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice pentru Proiectul de hotărâre Privind indexarea in anul 2023 a chiriilor si a redeventei la imobilele inchiriate si concesionate

05-12-2022 | Posturi vacante / Promovări

Anunt selectie dosare examen de promovare...

14-11-2022 | Anunțuri

ANUNT DEZBATERE PUBLICA Proiect de hotarare...

ANUNT DEZBATERE PUBLICA Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2023 aferenta utilizatorilor serviciilor de salubrizare casnici si non-casnici

01-09-2022 | Anunțuri

Dezbatere publica Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor s...

In temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Pargaresti, reprezentata de PRIMAR, Gheorghita Marius Gabriel, cu sediul in sat. Pargaresti, str. Marului, nr. 100, com. Pargaresti, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice pentru Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023.

01-09-2022 | Anunțuri

Dezbatere publica Proiect de Hotarare privind indexarea impozitelor si...

In temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Pargaresti, reprezentata de PRIMAR, Gheorghita Marius Gabriel, cu sediul in sat. Pargaresti, str. Marului, nr. 100, com. Pargaresti, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice pentru Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023.

08-08-2022 | Anunțuri

ANUNT IMPORTANT CU PRIVIRE LA INCENDIEREA VEGETATIEI USCATE DE PE TE...

Pentru a preveni aparitia unor evenimente neplacute, va rugam sa respectati urmatoarele masuri :

-Arderea miriştii, vegeţaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru eliberat de Primar sau de seful S.V.S.U. si numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asiguradu-se supravegherea permanenta a arderii.

ONCOFEM - Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, ...
08-06-2022 | Anunțuri

ONCOFEM - Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, ...

Institutul Regional de Oncologie Iași, în parteneriat cu Fundația Enable, implementează proiectul “ONCOFEM - Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân”, Cod SMIS: 136664, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul căruia avem ca obiectiv testarea a 30.000 de femei, cu vârsta între 50-69 ani fără o zi, din Regiunile Nord-Est și Sud-Est.

19-05-2022 |

Proces Verbal - Sedinta de Deschidere privind inchiriera pajistelor pe...

inchiriera pajistelor permanente aflate in proprietatea privata a comunei Pargaresti prin procedura de atribuire directa

Înapoi

Chestionare

Considerati oportuna înfiintarea serviciului de plata online a taxelor si impozitelor prin aplicatia ghiseul.ro?

Nu

Da

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

RecomandăriSIPOCA 35
DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Termeni și condiții • Politica cookies • Politica de confidentialitate