Informații de interes public

Prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei – Legea 544/2001 art. 2, lit. b.

 

Pentru asigurarea accesului la informatile de interes public, Primaria comunei Pârgărești a desemnat o persoana care are responsabilitati in acest domeniu – secretarul comunei, care poate fi contactata la: telefon 0234347510, e-mail: [email protected]

Pentru a solicita in scris informatii de interes public cu privire la activitatea Primariei comunei Pârgărești, puteti trimite o cerere pe adresa Str. Marului, nr. 50, Pârgărești, Jud. Bacau, Romania

Program pentru furnizarea informatiilor de interes public:
– Luni, Marti,Miercuri,Joi, Vineri 8,00 – 16,00

Accesul la Informatie

1. DE CE aveti nevoie de acest drept?
PENTRU CA :

 • platiti taxe si impozite statului
 • sunteti responsabil si vreti sa stiti cum este gestionat banul public
 • cei pe care i-ati ales trebuie sa isi respecte promisiunile
 • functionarii din institutiile publice sunt in slujba dumneavoastra si nu invers
 • administratia publica este din ce in ce mai transparenta
 • pur si simplu este DREPTUL DUMNEAVOASTRA!

2. CARE SUNT REGLEMENTARILE de baza privind liberul acces la informatiile de interes public ?

 • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, articolul 19: “Orice persoana are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fara nici o interferenta si de a cauta, primi si raspandi informatii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”
 • Constitutia Romaniei, articolul 31 : “Dreptul persoanei de a avea aces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit… Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal”.
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001

3. DE CE ESTE IMPORTANTA pentru Romania Legea privind accesul la informatiile de interes public?
PENTRU CA:

 • este un pas major in consolidarea democratiei si in reforma administratiei publice
 • institutionalizeaza TRANSPARENTA in relatiile dintre cetatean si autoritatile si institutiile publice
 • se va produce o schimbare de mentalitate in relatia dintre cetatean si functionari publici
 • acesul la informatiile publice va reprezenta regula iar limitarea acesului, exceptia.

4. Ce este INFORMATIA DE INTERES PUBLIC ?

 • Orice informatie produsa sau gestionata de institutiile sau autoritatile publice.

5. CINE poate solicita informatii de interes public?

 • Orice persoana fizica sau juridica, de cetatenie romana sau straina.

6. Puteti solicita orice informatie, fara nici o RESTRICTIE?

 • Da, dar trebuie sa stiti ca exista informatii de interes public la care accesul este exceptat.

7. CONFORM Legii 544/2001, sunt EXCEPTATE de la accesul liber urmatoarele informatii:

 • informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate;
 • informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele ce privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate
 • informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale;
 • informatiile cu privire la datele personale, daca accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
 • informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau un interes legitim al unei persoane
 • informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricarei dintre partile implicate in proces;
 • informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor;

8. CE sunt informatiile furnizate din OFICIU?

 • Informatiile din oficiu sunt acele informatii pe care institutiile si autoritatile publice sunt obligate sa le faca publice fara a a exista o solicitare in acest sens

9. UNDE sunt disponibile informatiile din oficiu ?

 • Informatiile din oficiu sunt disponibile la Biroul secretarului comunei sau in mijloacele de informare in masa, precum si in pagina de Internet.- www.Pârgărești.ro

10. CARE sunt categoriile de informatii ce se furnizeaza din oficiu?

 • Actele normative in baza carora autoritatea publica locala functioneaza si este organizata.
 • Modul in care este organizata institutia PRIMARIEI, atributiile departamentelor, programul de functionare si programul de audiente
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei, Consiliul Local si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
 • Coordonatele prin care poate fi contactata Primaria, sediul, numerele telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
 • Programele si strategiile Primariei
 • Lista cu documentele considerate de interes public.
 • Lista cu categoriile de documente produse si/sau gestionate de institutie
 • Modurile in care pot fi contestate si atacate deciziile autoritatilor si institutiilor publice in cazul in care o persoana se considera vatamata in ceea ce priveste exercitarea dreptului de a avea acces la informatiile de interes public

11. CE sunt informatiile furnizate la cerere ?

 • Orice informatie pentru care furnizarea este posibila numai in urma unei solicitari.

12. CUM poti obtine o informatie furnizata la cerere ?

 • VERBAL, adresandu-va Centrului de informatii pentru cetateni sau persoanelor responsabile de informare publica. In cazul in care este disponibila, informatia solicitata va fi furnizata pe loc. Daca nu este posibil acest lucru, veti fi indrumat sa depuneti o solicitare in scris.
 • IN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hartie sau electronic (e-mail). Ele vor fi inregistrate si veti primi o recipisa continand data si numarul de inregistrare a cererii
 • Compartimentul de Relatii Publice va va pune la dispozitie un formular tip de solicitare a informatiilor de interes public.

13. Care sunt COSTURILE accesului la informatie?

 • Accesul la informatiile de interes public este gratuit. Nu trebuie sa platiti pentru serviciile de cautare si identificare a informatiei solicitate doar, in cazul in care solicitati copii dupa documente oficiale, trebuie sa suportati contravaloarea serviciilor de copiere.

14. Dupa CAT TIMP veti primi raspunsul la solicitarea dumneavoastra?

 • autoritatile si institutiile publice au obligatia de a va raspunde in scris la solicitare in termen de 10 zile lucratoare de la depunerea cererii
 • in cazul in care durata necesara pentru identificarea informatiei solicitate depaseste acest termen, solicitantul va primi raspunsul in cel mult 30 de zile lucratoare de la depunerea cererii si va fi instiintat despre acest fapt in cel mult 10 zile.
 • daca informatia pe care o solicitati este considerata a fi o informatie exceptata de la liberul acces, in cel mult 5 zile lucratoare veti fi instiintat in scris despre acest fapt.

15. Puteti depune o RECLAMATIE daca considerati ca v-a fost incalcat dreptul de liber acces la informatie?

 • Da, dar trebuie sa o faceti in cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al institutiei.
 • Reclamatia trebuie adresata conducatorului institutiei, iar acesta este obligat, ca in urma unei anchete administrative, sa va dea un raspuns in cel mult 15 zile de la inregistrarea plangerii
 • Daca reclamatia dumneavoastra este intemeiata, raspunsul va contine informatiile de interes public solicitate initial si va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate functionarului vinovat.

16.Puteti sa va adresati JUSTITIEI daca v-a fost lezat dreptul de liber acces la informatie?

 • Da, puteti sa o faceti direct dupa asteptarea raspunsului la solicitarea initiala sau dupa raspunsul la reclamatia administrativa
 • Plangerea trebuie depusa la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliati sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritati publice impricinate, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a raspunsului la solicitarea initiala.
 • Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa va furnizeze informatile de interes public solicitate si sa va plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
 • Daca sunteti nemultumit de hotararea instantei, aceasta poate fi atacata prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel ramane definitiva si irevocabila
 • Atat actiunea depusa la prima instanta, cat si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

SECRETAR COMUNA,

Giurgiu Moldovan Diana

Înapoi


Chestionare

Considerati oportuna înfiintarea serviciului de plata online a taxelor si impozitelor prin aplicatia ghiseul.ro?

Nu

Da

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

RecomandăriSIPOCA 35
DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Termeni și condiții • Politica cookies • Politica de confidentialitate